REGULAMIN

Regulamin pobytu w obiekcie
GUCIO

Właściciele Obiektu Gucio będą Państwu bardzo wdzięczni za współpracę  w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

 1. Pokój w Obiekcie wynajmowany jest na doby. Doba hotelowa zaczyna się od godziny 15.00 i kończy się o godzinie 11.00 ostatniego dnia pobytu.
 2. Życzenie przedłużenia pobytu należy zgłaszać w recepcji do godz. 09:00 najpóźniej w dniu odjazdu. Jeśli gość nie opuści obiektu do godz. 11:00 i nie zgłosi chęci przedłużenia pobytu zgodnie z zapisami tego punktu zobowiązany jest zapłacić za następną dobę.
 3. Życzenie przedłużenia pobytu uwzględniamy w miarę dostępności pokoi w obiekcie.
 4. Płatność za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu i nie podlega zwrotowi w przypadku skrócenia pobytu.
 5. Opłata miejscowa nie jest wliczona w cenę pobytu i wynosi 2,30/doba/osoba.
 6. Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja terminu i pokoju. Nie gwarantujemy zapewnienia zakwaterowania osobom nie posiadającym rezerwacji. W przypadku wcześniejszej rezerwacji stosuje się uprzednią wpłatę zadatku w wysokości do 30% ogólnej kwoty zamówienia.
 7. W przypadku niezrealizowanego pobytu zadatek przepada w całości. Jeżeli Klient powiadomi obiekt na min. 10 dni przed planowanym przyjazdem o konieczności zmiany terminu, zadatek zostanie przesunięty do wykorzystania do końca roku kalendarzowego. Nowy termin zostanie ustalony z recepcją w miarę możliwości rezerwacyjnych.
 8. Zadatek zwracany jest w całości w przypadku, gdy nie dojdzie do realizacji usługi z winy obiektu.
 9. Obiekt nie akceptuje zwierząt.
 10. W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia.
 11. W momencie otrzymania klucza do pokoju stają się Państwo jego gospodarzami. Na życzenie pokój może zostać posprzątany i mogą zostać wymienione ręczniki, w tym celu należy uzgodnić tą usługę z personelem.
 12. W Obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do godziny 7.00. Każdy Pokój otrzymuje wraz z kartami dostępu również klucz do drzwi wejściowych, prosimy o zamykanie ich za sobą podczas trwania ciszy nocnej.
 13. Obiekt świadczy usługi zgodnie ze standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich do recepcji, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję. Gość powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 14. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty pieniędzy, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane do depozytu w recepcji.
 15. Właściciel Obiektu nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu gościa na Parkingu (Parking jest niestrzeżony)
 16. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia, zniszczenia lub braki przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Obiektu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób trzecich.
 17. Każdorazowo opuszczając pokój gość powinien sprawdzić czy posiada przy sobie kartę dostępu do pokoju i klucz do drzwi wejściowych oraz sprawdzić zamknięcie drzwi.
 18. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 19. Osoby nie zameldowane w obiekcie mogą przebywać w pokoju od godziny 10.00 do godziny 22.00.
 20. Śniadania serwowane są od godziny 8:00 do 10:00, w przypadku małej ilości gości w obiekcie śniadanie serwowane jest do stolika, a godziny dostosowywane są do potrzeb gości.
 21. Restauracja czynna od godziny 12.00-22.00, ostatnie zamówienie kuchnia przyjmuje do 21.45.
 22. Obiekt może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin wyrządzając szkodę w mieniu lub gości albo szkodę na osobie gości, pracowników lub innych osób przebywających w obiekcie albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowania Obiektu.
 23. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez wyjeżdzających Gości będą odesłane na jego koszt pod wskazany adres po otrzymaniu takiej dyspozycji i opłaceniu z góry opłaty kurierskiej. W przypadku braku dyspozycji rzeczy są przechowywane przez 1 miesiąc a następnie usunięte z Obiektu.
 24. Opuszczając pokój należy sprawdzić uregulowanie płatności i pozostawić karty dostępu i klucz w recepcji. Za zgubienie lub zniszczenie karty lub klucza Gość zostanie obciążony kwotą 50zł za każdą kartę.
 25. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe bezwzględnie zabronione jest używanie w pokojach grzałek, kuchenek elektrycznych i innych podobnych urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia pokoju.
 26. 2 Zabrania się wnoszenia do pokoi nart, butów innego wyposażenia, jak również chodzenia w butach narciarskich po obiekcie. Obiekt posiada wydzielone pomieszczenia, gdzie sprzęt narciarski można przechowywać, przebrać się i wysuszyć.
 27. Sieć internetowa bezprzewodowa dostępna jest bezpłatnie.
 28. Goście zobowiązują się wykorzystywać pokój w celach mieszkalnych – zabrania się organizowania imprez w pokojach.
 29. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług obiektu nie powinno zakłócać spokoju pobytu innych Gości. Niewłaściwe zachowanie może spowodować odmówienie dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę wraz z koniecznością uregulowania zobowiązania finansowego za cały zarezerwowany pobyt.
 30. Obiekt ma obowiązek zapewnić:

* warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa

* bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o gościu

* profesjonalną i uprzejmą obsługę

* sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń tylko w przypadku jego obecności oraz gdy wyrazi zgodę i życzenie

* w miarę posiadanych możliwości inny pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności, gdy występujące w  pokoju usterki nie będą mogły być usunięte.

Na życzenie gościa Obiekt świadczy nieodpłatnie następujące usługi:

* udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą

* przechowywanie bagażu gości zameldowanych w obiekcie

* przechowywanie bagażu gości przybyłych przed rozpoczęciem doby hotelowej

* deskę oraz żelazko do prasowania

Każdy Gość Obiekt akceptując bez zastrzeżeń niniejszy Regulamin zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

Regulamin jest dostępny na stronie internetowej: www.gucio.pl oraz w recepcji.

Regulamin niniejszy zatwierdzony został przez właścicieli, kierownictwo i pracowników ośrodka i obowiązuje od dnia 13 Stycznia 2020 r.

Menu